Natur i Vendsyssel

  

Her vil jeg beskrive nogle af mine favoritområder

                                                                                                          
Opdateret: 03-08-05                                                                                                                                         Optimeret til opløsning: 800x600


Åsted Ådal

Klik på miniaturerne for stort billede!

Klik for stort billedeKlik for stort billedeKlik for stort billedeKlik for stort billedeKlik for stort billedeKlik for stort billedeKlik for stort billede
Klik for stort billede.Klik for stort billede.Klik for stort billede.Klik for stort billedeKlik for stort billedeKlik for stort billede
Klik for stort billede
Asted3_03.jpg (83178 byte)

Åsted Å er et naturligt vandløb med en fin vandkvalitet.

I åen lever mange af de smådyr, der kun trives i et naturligt vandløb. Åen er gydevand for laksefisk. Elleskoven på åbredderne skygger for vandplanter (grøde) i åen, vandet kan strømme frit, og der bliver ikke behov for ødelæggende oprensninger. Under elletræernes rødder findes åens bedste skjul for ørreder.

kalkved.jpg (83750 byte) svampe.jpg (106184 byte) vinter03.jpg (146901 byte) vinter1_2003.jpg (158659 byte)
Efterår 2003                                 Vinter 2003

Jyske Ås

Fejborg Bakke, Grevsmosen og Bollebakken

jås1.jpg (35280 byte)jås2.jpg (46824 byte)jås3.jpg (46682 byte)jås4.jpg (43912 byte)jas sept.jpg (47852 byte)jas okt.jpg (72530 byte)

Landskabet omkring Fejborg Bakke, Grevsmosen og Bollebakken er meget kuperet og varieret. Spredte træbevoksninger, åbne lyngklædte bakker og moseområder veksler med små landbrug og danner en tæt mosaik.

De lyngklædte bakker er opstået som følge af den rovdrift fattige bønder tidligere var tvunget til at drive på den dårlige jord for overhovedet at kunne eksistere. Efterhånden som jorden blev udpint, indvandrede lyngen, der blev karakteristisk for især den midterste del af Jyske Ås. De øde hedestrækninger blev tilholdssted for røvere og stimænd og skabte en usikker og frygtet barriere for færdslen mellem landsdelene.

hest.jpg (63590 byte)                             PÅ KRATLUSKERI En forårstur til Jyske Ås
Hesten ville bare fotograferes.

Nymølle Bæk

nb001.jpg (62336 byte)nb002.jpg (54985 byte)nb003.jpg (50215 byte)nb004.jpg (46576 byte)

Selve Nymølle Bæk er enestående for landsdelen. Med sit store tilskud af rent, køligt grundvand fra væld og kilder langs bækken, sit gode fald og sin grus- og stenbund er Nymølle Bæk et typeeksempel på vandløbstypen "øvre bæk". Her i den "øverste" del af vandløbssystemet findes endnu en række vandløbsdyr, som forureninger, reguleringer og hårdhændet vedligeholdelse har udryddet mange andre steder.

 


Der er anlagt afmærkede stier i disse naturområder. Foldere, pjecer kan gratis bestilles hos Nordjyllands Amt.

Praktiske tips

Når man bevæger sig rundt ude i naturen tilfods, kan det godt være et problem at finde bilen igen. Her kan en navigator være til stor hjælp. Det giver tryghed at man hele tiden på denne, kan se hvor langt man har til bilen og i hvilken retning man skal gå for at finde den igen. Min navigator er den mindste i Garmins e-trex serie (den gule) koster ca. 1700 kr, fylder ikke stort mere end en mobiltelefon, altså meget handy.Min navigator

Gummistøvler (den kortskaftede sejlertype) er gode at have med hvis græsset er vådt.

Vær opmærksom på: SKOVFLÅTEN et farligt dyr samt:  HUGORMEN 


Andre natur-links   

Danmarks naturfredningsforening  DOF (Dansk Ornitologisk Forbund)  Dansk fugleleksikon  Danmarks insekter  Biopix

           

Dronninglund Storskov
Billederne stammer fra en tur i storskoven.

drlund01.jpg (31617 byte)drlund02.jpg (52369 byte)drlund03.jpg (47547 byte)drlund04.jpg (56574 byte)smose01.jpg (36943 byte)smose02.jpg (40783 byte)smose03.jpg (31096 byte)
Knøsen                            Troldstenen            Kærlighedsbøgen                        Sømosen

 

Hammer Bakker

hb.jpg (43611 byte)hb1.jpg (65095 byte)
Hammer bakker i oktober.

 

Tornby Strand


hav1.jpg (51568 byte)hav2.jpg (42300 byte)hav3.jpg (37986 byte)hav4.jpg (29149 byte)hav6.jpg (29704 byte)hav.jpg (68810 byte)
Stranden ligger øde hen i solskinnet..... Jo det gør den faktisk - her midt om vinteren med vand, og lufttemperaturen liggende omkring 0 grader celsius. Bemærk skyerne ude over havet, her dannes de gerne om vinteren.

hav7.jpg (48551 byte)hav5.jpg (36304 byte)                                          
Liver Ås udløb i havet danner et naturligt                                                                                                   
skel mellem Kjærsgård, og Tornby strand.

hav9.jpg (57428 byte)hav8.jpg (67887 byte)                                                                         
Buskadset i indlandsklitterne hælder altid mod øst.                          Da hugormen er tilstede i området er det klogt at være
                                                                                              opmærksom på hvor man træder!                                
                                                                                              

Se vandretursfolderen over Tornby klitplantage klik her!

UHA!!